Til eleven: Hvad kan du vælge i uge 14?

  Til eleven: Hvad kan du vælge i uge 14?

  Spørgeskemaer: Se højre spalte. Husk at udfyld inden uge 15!Kære elev I uge 14 tester vi igen elementer, som måske bliver en del af at gå i skole fremover. Vi har tilrettelagt det faglige indhold ud fra, hvad I tidligere har valgt, og hvad I har fortalt os, I gerne vil have i spørgeskemaerne fra […]

  Læs mere

  Visionen

  Visionen

  Den vision, Gentofte Kommune arbejder efter med Future College-projektet i skoleåret 2010/11 ser ud som følger: Med den enkelte elevs læreproces i centrum formuleres en skole, som differentierer sig fra elev til elev i et godt fællesskab – og i en tæt vejledningsopdækket syntese mellem kurser, projektarbejde, fordybelse, IT-mæssige muligheder og videregående studier; og i […]

  Læs mere

  Missionen

  Missionen

  Den mission, Gentofte Kommune arbejder efter i Future College-projektet i skoleåret 2010/11 ser ud som følger: Hvordan ser skole ud, hvis det designes ud fra en teenagers perspektiv, på skuldrene af forskning i hjerner og læring og med al erfaringen fra omfattende udviklingsarbejde indenfor skoleområdet i de senere år? Det er det bærende spørgsmål for […]

  Læs mere